Parkvej 55, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99 45 48 00  
 
  Målsætning
 
Vores målsætning

Vort mål er: at vi gennem vores samvær/arbejde med børnene giver dem ret til medbestemmelse og til at have indflydelse på dagligdagen (på det niveau hvor børnene befinder sig) at vi endvidere giver dem mulighed for at udvikle sig til at blive harmoniske og selvstændige individer.
Vi vil give børnene den fornødne tid til, at omstille sig fra leg til aktivitet/læring.
Vi vil respektere barnets ret til at være barn.

For at denne proces kan lykkes - er det vigtigt, at børnene opfatter os, som personer de kan have tillid til og regne med.
At de føler sig trygge og accepterede, at Lærkereden for dem opfattes som et varmt og venligt sted, hvor respekt for det enkelte individ sættes i højsædet.

For at styrke barnets udvikling:

vil vi give børnene tryghed ved:

 • at de kender vores grænser.
 • at der er rytme i hverdagen.
 • at vi udviser respekt for barnet.
 • at omgangstonen og atmosfæren udstråler ro og harmoni.
 • at blive hilst på og sagt farvel til med navn.

 vil vi give børnene medbestemmelse ved:

 • at lytte til barnet og tage det alvorligt.
 • at de inddrages i beslutningsprocesser - på deres niveau
 • at give dem tid til at afprøve muligheder.
 • at give barnet mulighed for at fravælge.

 vil vi gøre børnene selvstændige og ansvarsbevidste ved:

 • at ansvar og opgaver er tilpasset barnets forståelsesniveau
 • at barnet får den nødvendige tid til de opgaver der bliver stillet
 • at give dem ret til at løse opgaver på egen hånd.

 vil vi give børnene selvtillid og selvværd ved:

 • at vise dem at vi regner med dem.
 • at vise de er noget og vi tror på dem.
 • at sikre de forstår vores budskaber.
 • at styrke deres stærke sider.
 • at de bliver mødt med positive holdninger.

 vil vi gøre børnene sociale og styrke deres samarbejdsevner ved:

 • at de har os som rollemodeller.
 • at lade dem udføre opgaver sammen - og med os.
 • at vi hjælper hinanden.
 • at give dem tid til at dyrke og udvikle venskaber.
 • at lære dem at vi alle er ligeværdige individer.

Sidst opdateret 3. november 2010